Το iPhone 7 βρήκε τον δάσκαλο του

Από τον χρήστη George Chalkias, στις 28 June 2017

Μέχρι τώρα το iPhone έσφαζε όλα τα άλλα κινητά στο άνοιξε/κλείσε των εφαρμογών. Όχι πια.. Το One Plus 5 είναι εδώ και είναι γρηγορότερο, τουλάχιστον μέχρι το iPhone 8.