Ερευνητικό κέντρο για την Ευρώπη θα ανοίξει η Apple (που αλλού) στο Ηνωμένο Βασίλειο

Από τον χρήστη esimeon, στις 13 November 2014

Φαίνεται πως η Apple μέσα στις επόμενες ημέρες θα ιδρύσει ένα ερευνητικό κέντρο στο Cambridge της Αγγλίας με σκοπό να διαθέτει ένα κέντρο για τις R&D εργασίες της κοντά στην Ευρώπη.  Την είδηση μετάδωσε το Business Weekly, μια τοπική εφημερίδα, η οποία αναφέρει πως είναι σχεδόν βέβαιο πως θα η εταιρεία θα προχωρήσει στην κίνηση αυτή προσλαμβάνοντας ταυτόχρονα 20-30 άτομα με προοπτική να φτάσουν τα 40.

Τα γραφεία του τμήματος αυτού θα βρίσκονται στην ίδια πόλη με ερευνητικά κέντρα άλλων εταιρειών όπως ARM, Broadcom, Sony, Microsoft, και Qualcomm. Η κίνηση αυτή ακολουθεί μια πρόσφατη τάση της εταιρείας να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί σπάνια ταλέντα (έμπειρα αλλά και όσα μόλις αποφοίτησαν από το Πανεπιστήμιο), τα οποία βρίσκονται ανά τον κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν οι προσλήψεις που έκανε από την AMD αλλά και η πλήρης εξαγορά μικρότερων τεχνολογικών εταιρειών.