Αν δεν μπορείς να συνδεθείς στο iTunes Store, μην αγχώνεσαι. Δως’του λίγο χρόνο.


esimeon

Εδώ και λίγες ώρες πολλοί χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν ούτε στο iTunes Store, αλλά ούτε και στο AppStore. Η αδυναμία αυτή είναι γενικότερη και δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Σε λίγες ώρες θα έχει επανέλθει.