Η Wikipedia στη δεκαετία του ’80.


esimeon

Ολοι
μας έχουμε κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη αναζητώντας καθημερινά πληροφορίες μέσω
google ή Wikipedia. Το παρακάτω βίντεο μας παρουσιάζει πως θα ήταν υποθετικά η
Wikipedia την δεκαετία του ’80, σχεδόν 20 χρόνια πριν την εμφάνιση του. Ευτυχώς
σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.