Νέα πατέντα της Apple κάνει ευχάριστη την αναμονή κλήσης.


esimeon

Ένα αρκετά ενδιαφέρον δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Apple ανακαλύφθηκε από το Appleinsider, το οποίο επιτρέπει ένα χρήστη iPhone να διαμοιράζεται αποθηκευμένο υλικό της συσκευής του όπως, φωτογραφίες, μουσική, βιβλία κ.λ.π (βλέπε FIG. 8), με έναν άλλο χρήστη iPhone ο οποίος βρίσκεται σε αναμονή (κλήσης).

Η Apple με τη συγκεκριμένη πατέντα θέλει να κάνει την αναμονή προσωπική υπόθεση, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει το υλικό που θα διαμοιράζεται με τον καλούντα (βλέπε FIG.9).