Νέο event του Facebook.


esimeon

Μικρές ομάδες που δουλεύουν σε μεγάλες ιδέες.

— Πρόσκληση του Facebook.

Αυτό ήταν γραμμένο πάνω στις προσκλήσεις που έστειλε ο Zuckerberg σε μέλη του τύπου. Τους καλεί στις 20 Ιουνίου στα κεντρικά του Facebook για να ανακοινώσει κάτι νέο. Δεν υπάρχει βέβαια τίποτε νέο στον τροπο που έφτασαν αυτές οι προσκλήσεις στους παραλήπτες τους. Με απλό, παραδοσιακό, γραπτό ταχυδρομείο. Αυτό και αν ειναι καινοτόμο. Μάλλον χρειάζεται τέτοιες καινοτομίες ο Mark αφού το τελευταίο του εγχείρημα ονόματι Facebook Home δεν το θυμάται κανένας πια (για να μην αναφέρω το κακάσχημο Chatheads).