Ο McCain ευχαριστεί τον Tim Cook για τις αυτόματες αναβαθμίσεις στο iOS 7!


esimeon