Η Google εξαγοράζει το Waze.


esimeon

Τι είναι το Waze; Είναι μια “κοινωνική” εφαρμογή για GPS και οδηγίες. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι εσύ σαν χρήστης παίρνεις άμεσα πληροφορίες για τυχόν κίνηση ή εμπόδια που πιθανόν να βρεις στη διαδρομή που ζήτησες να ακολουθήσεις. Αυτό περιλαμβάνει ατυχήματα, πορείες, κλειστούς δρόμους κ.ο.κ. Πώς έρχονται αυτές οι πληροφορίες; Από άλλους χρήστες. Και όσο περισσότεροι δίνουν την ίδια πληροφορία, τόσο περισσότερο “πιστευτή” γίνεται αυτή. Φυσικά δεν υποστηρίζεται εδώ., όχι γιατί δεν υπάρχουν χάρτες, αλλά γιατί δεν υπάρχουν χρήστες. Εάν συνδυάσεις κάτι τέτοιο με το Google Maps…τότε έχεις μια αυτοκρατορία για την Google και μια πολύ χρήσιμη υπηρεσία για όλους.  

Πόσα…έσκασε η Google; 1.03 δισεκατομμύρια δολάρια…