Πατέντα για τη διαμόρφωση της έντασης του ήχου καταχώρησε η Apple.


esimeon

Μια πατέντα, η οποία θα καθορίζει την ένταση του ήχου σε σχέση με την απόσταση που έχει το τηλέφωνο από κάποιο αντικείμενο, κατοχύρωσε η Apple. Είτε αυτό είναι το αυτί σου, είτε το γραφείο σου. Η Apple θα χρησιμοποιεί τον αισθητήρα για το σβήσιμο της οθόνης για το λόγο αυτό.  

Βέβαια, με την πατέντα αυτή ανοίγουν πολλά ενδεχόμενα. Ένα από αυτά είναι να χρησιμοποιεί το ήδη υπάρχον δεύτερο μικρόφωνο (που τη στιγμή αυτή το χρησιμοποιεί για να ακυρώσει τους θορύβους του περιβάλλοντος -με εκπληκτική επιτυχία πιστεύει ο γράφων και μπορεί να εγγυηθεί για αυτό) για να καθορίζει την ένταση του ηχείου σε σχέση με τον περιβάλλοντα ήχο. Σε ένα θορυβώδες περιβάλλον η ένταση θα αυξάνεται, ενώ σε ένα ήσυχο δωμάτιο η ένταση θα μειώνεται.