Η Apple έχει τους πιο πιστούς και αφοσιωμένους χρήστες Η/Υ


esimeon

Ότι η Apple έχει αμέτρητα fanboys είναι γνωστό! Μια
νέα έρευνα δείχνει πως η εταιρεία του Cupertino έχει την πιο πιστή και αφοσιωμένη πελατιακή βάση
στη βιομηχανία των Η/Υ.

Η Forrester εκπόνησε μια έρευνα προκειμένου να εντοπίσει πόσο πιστοί είναι οι χρήστες των Η/Υ στην εκάστοτε κατασκευάστρια εταιρεία. 

Το 85% των χρηστών παγκοσμίως δηλώνουν πως δεν είναι πιστοί σε κάποια εταιρεία, στο παραπάνω γράφημα αναφέρονται σαν “Free Radicals”, ενώ το το υπόλοιπο 15% δηλώνει εξαιρετικά αφοσιωμένο στην Apple.

Σαν “Loyalists” αναφέρονται οι χρήστες που η πλειοψηφία των συσκευών που χρησιμοποιούν ανήκουν σε μία από τις εταιρείες που αναφέρονται στο παραπάνω γράφημα, ενώ “Devotees” είναι οι πελάτες που έχουν στην κατοχή τους συσκευές από μία μόνο εταιρεία.

Οποιαδήποτε κατηγορία και να πιάσουμε παρατηρούμε πως η Apple κυριαρχεί.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους…